Privatumo politika

 1. SĄVOKOS
  1.1. Pardavėjas — MB Tikslume, juridinio asmens kodas 305415964, PVM mokėtojo kodas LT100012885311, buveinės ir registracijos adresas Jonavos g. 254-10, LT-44132 Kaunas.
  1.3. Pirkėjas — fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius, bei šio asmens tinkamai įgalioti atstovai.
  1.4. Parduotuvė — elektroninė parduotuvė www.tikslume.lt
  1.5. Asmens duomenys — Pirkėjo vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, registracijos, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
 2. PRIVATUMO POLITIKA
  2.1. Jūsų privatumas mums yra labai svarbus, todėl mes įsipareigojam saugoti jūsų asmeninius duomenis ir imtis visų įmanomų atsargumo priemonių jų apsaugai yra neatsiejama mūsų veiklos dalis. Visi klientų asmeniniai duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Nr. I-1374, nauja redakcija) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis (dar žinomu kaip Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR). Vykdant šio puslapio veiklą yra laikomasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą. Taip pat pabrėžiame, kad nė vienas duomenų perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus.
 3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI
  3.1. Jūs neprivalote pateikti jokios asmeninės informacijos, tačiau to gali prireikti norint naudotis svetainės paslaugomis ir (arba) funkcijomis, pvz., apsipirkti bei gauti naujausią informaciją apie mūsų siūlomus produktus ir akcijas bei naujausius produktus.
  3.2. Pardavėjas gali rinkti ir kaupti tam tikrą asmeninę informaciją, pvz., vardą, pavardę, e. pašto adresą, gyvenamosios vietos informaciją, IP adresą, tel. numerį ir kitą su jumis susijusią informaciją, kurią Jūs pateikiate sutikdami naudotis svetaine.
  3.3. Asmens duomenis mes galime tvarkyti remiantis sutarties vykdymu, teisėtu mūsų ar kito asmens interesu, įstatymų numatytos prievolės vykdymu, statistikos ir rinkodaros tikslais.
  3.4. Mūsų svetainė ir kai kurios jos funkcijos gali naudoti tam tikras technologijas ir rinkti nuasmenintą informaciją. Tokio pobūdžio informacija gali būti naudojama statistiniams duomenims apdoroti, svetainės analizei, klientų poreikių tyrimams ir panašiai veiklai vykdyti.
  3.5. Svetainėje naudojami slapukai (angl. – cookies). Slapukais saugoma ir analizuojama informacija apie svetainės lankytoją ir galimus jo poreikius bei informacijos pateiktį.
  3.6. Taip pat mes galime naudoti „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslaugų funkcijas. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ ir jūsų teises galite rasti apsilankę www.google.com/policies/privacy/partners/.
 4. PIRKĖJO TEISĖS Į ASMENS DUOMENIS
  4.1. Jūs, kaip registruotas asmuo, turite šias teises į savo asmens duomenis:
  4.1.1. Galite prašyti pateikti informaciją apie mūsų saugomus Jūsų asmens duomenis.
  4.1.2. Galite prašyti ištrinti arba apriboti jūsų asmens duomenų naudojimą.
  4.1.3. Galite atsiimti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
 5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
  5.1 Pateikdami savo asmeninius duomenis ar kitą, su užsakymų administravimu susijusią informaciją, tinklapio vartotojas ar klientas sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus naudojami siekiant įvykdyti užsakymus bei suteikti paslaugas ir gali būti perduoti mūsų parteriams, kurių paslaugos yra būtinos kliento užsakymo išpildymui
 6. INTERNETINĖS NUORODOS
  6.1. Parduotuvėje gali būti nuorodų į išorines svetaines, kurių mes nevaldome. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos jūsų lankomos svetainės privatumo politiką ir taisykles bei nuostatas.
  6.2. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių, produktų ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.
 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  7.1. Mes galime keisti Privatumo politikos sąlygas, todėl raginame lankytojus tikrinti šį dokumentą ir sekti, ar nėra pakeitimų. Laikoma, kad naudodamasis Parduotuve po bet kokių šios Privatumo politikos pakeitimų, Pirkėjas su jais sutinka.